WYCOFANIE OFERTY

WYCOFANIE OFERTY

Czapla piórka swe poprawia;

„ Nie chce męża mieć żurawia!”

Poszedł żuraw obrażony

„Trudno będę żył bez żony”.

Jan Brzechwa

 

Opis

Bolesna praktyka polegająca na szantażowaniu (szczególnie w końcowej fazie prowadzonych negocjacji) wycofaniem oferty bądź też na wycofaniu całości już wynegocjowanych warunków bądź jednego z nich (ceny, terminu, dostaw).

 

Przykład

-          Jeśli pan będzie tak ze mną rozmawia i nie zmieni swojego stanowiska w sprawie wysokości zadatku wycofamy się z prowadzenia rozmów.

 

Przykład z życia rodzinnego

W warunkach domowych wycofanie oferty przebiega równie dramatycznie

-          Albo zjesz wczorajsze zrazy albo nie dostaniesz na obiad nic Misiaczku.

 

Obrona

¨      Czasem lepiej powiedzieć: trudno i zając się czymś innym - uleganie szantażowi zwykle nie kończy się dobrze.

¨       Inna rada to zmiana własnej oferty dodanie (powiększenie) o własne warunki.

¨      Asertywne „nie” – „ Nie, szanowny panie nie zgadzam się na takie postawienie sprawy”