TENDENCYJNE PYTANIA

TENDENCYJNE PYTANIA

W pierwszych latach po rewolucji październikowej adwokat Gurowicz bronił w Leningradzie grupy tzw. kontrrewolucjonistów. W trakcie rozprawy prokurator zaatakował obrońcę podchwytliwym pytaniem: „Po której właściwie stronie stał pan w okresie caratu?" „Po tej, co i obecnie, to jest po stronie oskarżonych" - odrzekł adwokat spokojnie.*

 

Opis

Tzw. „Taktyka zapytań”. Manipulator pyta nas tak, żeby przy pomocy odpowiedzi uzyskać argumenty, którymi będzie mógł się posłużyć. Oczywiście szczytowym osiągnięciem tej metody jest pytanie „Jak często bije pan żonę!”. W praktyce chodzi o serię pytań i sugerujących mających na celu uzyskania takiego obrazu sytuacji, na jakim zależy manipulatorowi.

 

 

Przykład biznesowy

-          Czy zawsze wasza firma wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań w 100 procentach?

-          Raczej tak

-          Czy wszystkie wasze realizacje były w 100% udane?

-          No wie pan to jest raczej niemożliwe.

-          Dlatego uważam, że nie jest pan ze mną do końca szczery i wasza propozycja kryje sobie potencjalnie dla nas duże niebezpieczeństwo….

 

Wielki Manipulator pozornie w celu dociekania prawdy odpytuje nas z przedmiotu negocjacji. Musisz wiedzieć, że dokonuje tego w określony sposób z góry już założoną tezą, której chce dowieść.

 

-          Czy wszystko się pani zawsze udawało?

-          Nie zawsze.

-          Czy zdarzyło się, że rady, które pan dawał zawsze dawały określony skutek?

-          Nie.

-          Czy może się zdarzyć, że rozwiązanie, które pan proponuje w przyszłości może okazać się nie do końca bezbłędne?

-          Może.

-          Czy wobec tego nie mam racji, jeśli proszę pana o zmniejszenie ceny o 10%? Sam pan widzi, z nie możemy panu zapłacić tyle ile pan chce, potwierdzają to pana słowa…

 

Sokrates za pomocą pytań chciał dociekać prawdy, Wieli Manipulator za pomocy sugerujących (najczęściej zamkniętych pytań) stara się doprowadzić nas do niekorzystnych dla nas wniosków i działań.

 

Obrona

¨      Nie zgadzajcie się na sposób prowadzenia rozmowy polegającej na odpowiadaniu na tendencyjne pytania stawiające was (czy problem) w fałszywym świetle.

¨      Jeśli nie chcecie to nie musicie uczestniczyć w takim „śledztwie”.* Rogatko W., Z lamusa historii. 365 anegdot historycznych, Polska Fundacja Kościuszkowska, 1993