WYBIÓRCZY OBIEKTYWIZM

WYBIÓRCZY OBIEKTYWIZM

Pewien malarz angielski zwrócił uwagę Bemardowi Shaw, że nie powinien ostro sądzić obrazów, skoro sam żadnego nie namalował.

- Nigdy nie znosiłem jaj, a przecież mogę wydać sąd o smaku jajecznicy - odparł pisarz.*

 

Opis

Istotą wpadnięcia w pułapkę„wybiórczego obiektywizmu” jest wyrażenie zgody na przyjęcie różnych kryteriów ocen uformowanych w sposób dowolny i tendencyjny (niekoniecznie rzetelnych i odpowiadających danej sytuacji), które tylko z pozoru mogą wydawać się obiektywne i niezależne od woli obu stron. Stosowanie różnych miar (systemów ocen) dla jednej sytuacji ma w zamierzeniu inną (patrz: korzystną dla Wielkiego Manipulatora) ocenę sprawy i ukierunkowanie naszego działania w sposób dla niego korzystny.

 

Przykład

-          Pana dom jest może i rzeczywiście tyle wart ile pan mówi. Jednak gdybyśmy obiektywnie porównali ceny podobnych lokali w Koziej Wólce, to sam pan widzi, że chce pan dużo za dużo. Wystarczy porównać.

Dom:

-          To, że nie chcesz się zmienić pracy obiektywnie biorąc jest dowodem twojego lenistwa umysłowego

 

Obrona:

¨      Najlepiej pomoże nam badanie stosowanych kryteriów oceny: czy w danej sprawie nie są używane takie kryteia, które wypaczają ocenę.

¨      Oraz ustalenie rzeczywiście jasnych i obiektywnych kryteriów odpowiadających danej sytuacji.* Pettyn A., Pettyn R., Sławni i … zabawni. Wielcy ludzie w anegdocie., Interlibro, Warszawa, 1992